Källsortering

Syftet med källsortering är dels att sortera ut det avfall som är farligt för miljön men också för att samla in det avfall som kan återvinnas.
Vi har som mål att kunna sortera allt vårt avfall.

Farligt avfall

Genom att planera arbetet och mängden material som går åt minskar vi mängden farligt avfall som uppstår.
Allt farligt avfall skall därefter destrueras eller sorteras på ett miljöriktigt sätt.

Vi värnar om miljön

I den mån det går strävar vi efter att använda färger med så liten inverkan på miljön som möjligt.
Genom god planering och färre transportleveranser gör vi vårt yttersta för att spara på miljön.

Idel Måleri Sverige AB

”modern måleriverksamhet” 

Vi är en modern måleriverksamhet som möter kundens behov baserat på varje enskilt uppdrag.
Vi utför alla typer av målningsuppdrag, från mindre enstaka uppdrag till hela områden – ombyggnad eller nybyggnad, invändigt eller utvändigt.

Våra värderingar

Vi värdesätter våra kunders önskemål och med hjälp av vår kunskap och erfarenhet kommer vi tillsammans överens om ett resultat som stämmer överens med kundens förväntning.

  • Genom att tillsammans med våra kunder komma överens och leverera det som våra kunder behöver.
  • Vi är med från början till slut.
  • Skapa förtroende.
  • Förtroende är A och O i långsiktiga relationer.
  • Kundnöjdhet.
  • Utför arbetet i rätt tid med kunden i fokus.

Vi är helt enkelt bäst på det vi gör !

Lång erfarenhet

Ett företag med över 20 års erfarenhet i branschen.

Snabbt och enkelt

Rätt utförda arbeten med god kvalité i rätt tid.

Kommunikation

En god kommunikation skapar ett bra samarbete.

Heltäckande leverantör

Allt ifrån nyproduktionsmålning till ombyggnadsmålning in- & utvändigt samt snickerimålning.

Skräddarsydda anpassningar 

Helhetslösningar inom måleriet.

Nöjda kunder

Vi strävar efter att alltid ha nöjda kunder och vet vad service innebär.

Kontakt
Ärende:
GDPR